Irak: Obama fokus på det positiva, McCain på negativa

En reflektion man kan göra på gårdagens utskottsutfrågning av USA:s befälhavare i Irak, general Petraeus, och ambassadören Ryan Crocker är att republikanen John McCain fokuserade på det negativa i utvecklingen i Irak. Han ställde exempelvis frågor om deserteringar från Iraks armé när den nyligen slog till mot shiamilisterna i Basra. Se mer i McCain focuses on Iraq failings.
Demokraten Barack Obama ställde snarare frågor som framställde utvecklingen i positiv dager. Han frågade om ambassadören ”kunde vara tillfreds med nuvarande situation i Irak om den kunde upprätthållas med en mindre militär närvaro på omkring 30.000 man”. Ambassadören svarade att han inte nu kunde föreställa sig realismen i de villkor Obama talar om. Se mer i Obamas turn.
Vid en första anblick kan det verka bakvänt. Varför talar antikrigskandidaten Obama positivt om utvecklingen? Och varför fokuserar Irakinvasionens förespråkare McCain på de hinder och problem som fortfarande finns?
Svaret är enkelt: Obama behöver visa på framgång i Irak för att göra sina krav på trupptillbakadragande trovärdiga och McCain vill visa att det fortfarande finns problem som försvarar truppnärvaro.
Sådan är politiken!
Jag undrar när massmedierna ska haka på Obamas linje och ge en ljus bild av Irak?!
(Andra intressanta bloggar om , , ,, , , )

Rulla till toppen