Fransk utredare: Ingen tortyr i Kongo

Medierna har på ett fullständigt hysteriskt vis drivit anklagelser om att svenska soldater bevittnat tortyr utförd av franska befäl i en fransk-svensk operation i Kongo 2003. Både medier och mediekåta politiker har riktat allehanda ogrundade påståenden mot försvarsmakten och ÖB. Man har talat om “senfärdighet”, därför att ÖB inte snabbare tagit itu med det ÖB betraktat som lösa rykten.
Nu visar det sig att det mycket väl kan vara helt ogrundade rykten. Den franska försvarsmakten har idag publicerat en utredning om den påstådda händelsen, som delgivits till svenska militära myndigheter, Fransk utredare: Ingen tortyr i Kongo.
Den franska utredningen av händelserna i lägret Chem-Chem i Bunia 2003 visar att den unge kongoles som tillfångatogs av franska styrkor vare sig utsatts för tortyr eller övergrepp.
Vad var det då som hände? Utredningen svarar:

När generallöjtnant Patrick Paimbault beaktar samtliga vittnesmål konstaterar han att ett enda vittne är säker på sina anklagelser mot de närvarande militära styrkorna. IFODT:s utredning visar att motiven bakom detta vittnesmål kan vara personliga – knutna till personkonflikter  . . .
Den franska utredaren konstaterar att det var en brist att inte den franska styrkan orienterade den svenska om händelseförloppet på plats efter det att det inträffat.
Utredningens slutsats visar att de grava anklagelser som riktats mot franska och svenska styrkor i allmänhet, och i synnerhet mot översten Christophe Rastouil och den svenske översten Hans Alm, är ogrundade.

Det är häpnadsväckande att svenska medier agerat så starkt och långtgående på något som kan bottna i en falsk anklagelse som blivit skvaller. Vart tog källkritiken vägen? Är den omodern nuförtiden? (Andra intressanta bloggar om , , , ,, )

Rulla till toppen