Alltför lindriga straff för mopedgänget i Rödeby

Man får vara nöjd med att domstolar i Sverige alls fäller unga som begår grova brott mot andra människor. I dag har tingsrätten fällt alla fem ungdomar som deltagit i utdragna trakasserier i Rödeby. Fyra av dem dömdes för hemfridsbrott till ungdomstjänst. Den femte, den 17-åring som utpekats som ledare för gänget, dömdes till fortsatt skyddstillsyn och förlängd övervakning med sex månader.
Påföljden är orimligt låg. Den svenska rättsstaten säger i praktiken att det är okej att trakassera familjer, rikta upprepade dödshot, vifta med påkar, ringa nattliga samtal, slita upp bildörrar och preja ner unga i diket.
Det är skamligt att det svenska rättsväsendet är så impotent att det i praktiken mer tjänar kriminellas behov än skyddar hederligt folk.
Regeringen har tillsatt två utredningar som granskar straffskalorna. Före nästa val måste Alliansregeringen lagt konkreta förslag som ändrar dagens vanvettiga principer. Se mer i Expressen: Samtliga ungdomar fälldes av tingsrätten, Aftonbladet: Ungdomstjänst efter Rödebydramat, DN: Fem ungdomar fällda i Rödebyrättegång, SVD: Ungdomstjänst efter Rödebydramat. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , ,

Rulla till toppen