Första domen i Rödeby

Den första domen i Rödeby-tragedin har fallit, 25-åringen döms till skyddstillsyn. Den ende i Rödeby som ställt upp på den under lång tid trakasserade familjen i Rödeby, en 25-åring man, dömdes för misshandel till skyddstillsyn. Han ingrep mot den 17-åring som lett trakasserierna och tillsammans med ett slag talat om att han ska ge fan i familjen.
Att 25-åringen döms är ofrånkomligt. Han sökte upp 17-åringen för att framföra sitt budskap och blev inte själv påhoppad. Men tingsrätten visar att man förstår den grundläggande moralen i en rättsstat, när man i domen skriver:

“Mot bakgrund av vad som föranlett gärningen och vad 25-åringen berättat om syftet från hans sida finner tingsrätten inte att gärningen är av det slag att ersättning för kränkning skall utgå.”

17-åringen ska alltså inte via tingsrätten få betalt för att han trakasserat människor. Det är naturligtvis rätt och allt annat hade varit vanvett.
Nu gäller det att rättsväsendet också dömer rätt i de andra målen: pappan ska frias eftersom hans skott var nödvärn i en situation där rättsstaten visat att man fullständigt skiter i familjen, och mopedgängets medlemmar måste dömas till frihetsstraff för sina trakasserier. Polismyndigheten och socialtjänsten borde dömas för tjänstefel för den totala likgiltighet man visat i fallet. Se mer: Rödeby blir test på om vi har en rättsstat i Sverige. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen