EU:s jordbrukspolitik orsakar svält

Matpriserna stiger eftersom efterfrågan har ökat. Men produktionen av livsmedel ökar inte pga protektionistiska regleringar. EU:s jordbrukspolitik orsakar därmed svält när människor i fattiga länder inte kan betala de högre priserna.
Östgöta Correspondenten skriver i ledaren, Gör upp med protektionismen:

[Världsbanken och IMF] ligger i startgroparna med ett åtgärdspaket som ska öka produktionen i fattiga länder. Och Världsbanken kommer att fördubbla utlåningen till att stärka jordbruket i afrikanska länder. Det är utmärkta initiativ. Men på längre sikt måste det till genomgripande politiska förändringar för att utbudet av livsmedel ska kunna matcha efterfrågan.
En arena där Sverige kan och bör påverka är givetvis EU.
Den protektionistiska jordbrukspolitiken är inte bara ett hinder för bönder i andra, fattiga länder att konkurrera på lika villkor. De produktionskvoter som införts för att motverka kött-, mjölk- och spannmålsbergen i jordbrukssubventionernas spår hindrar dessutom EU-länderna att agera när världsmarknadspriserna nu skenar. Ett exempel är Tyskland – Europas största mjölkproducent – som skulle kunna öka sin produktion och därmed utbudet av mejeriprodukter, men som stoppas av EU-kvoter som gäller fram till 2015.

Ja, jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) och övriga regeringen måste agera i EU och tvinga fram liberaliseringar av EU:s inskränkta jordbrukspolitik. EU orsakar svält! Det är höjden av idioti när Sverige på senare år höjt biståndsbudgeten kraftigt, för att kunna dela ut allmosor, samtidigt som Sverige ställer upp på EU-politik som leder till att de människor man säger sig vilja hjälpa svälter ihjäl. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen