Efter Sarkozy bedyrar Brown atlantsamarbetet

Sällan har republiken Frankrikes president uttalat sådan samhörighet med Förenta Staterna, som Nicolas Sarkozy uttryckte i sitt tal inför kongressen i vintras. Tysklands förbundskansler Angela Merkel jobbar mer i det tysta, men inte mindre aktivt för att stärka banden med USA.
Storbritanniens premiärminister Gordon Brown vill inte vara sämre. I dag skriver han i Wall Street Journal om fördjupat samarbete över Atlanten, Enlarging the Anglosphere:

[J]ag vill påstå att vår transatlantiska relation — som alltid varit rotad i något långt mer fundamentalt och varaktigt än våra gemensamma intressen eller ens vår gemensamma historia och språk — kan förnyas och utvidgas på nya områden inför framtida generationer.

Gordon Brown nämner samarbete om högre utbildning, om företagande, om bistånd, om medicinsk forskning, i klimatfrågan och om civilsamhället.
I kontrast till detta framstår gamle kabinettsekreteraren Sverker Åström som pinsam när han på Dagens Nyheters insändarsida (ej online) på nytt öser sitt förakt över USA och kräver att Sverige ska bryta alla förbindelser. Den nation som vill påverka världen i demokratisk och frihetlig riktning behöver Amerika. Att splittra västvärlden när odemokratiska krafter stärker sin ställning — exempelvis genom kraftig militär upprustning i Kina, Iran och Ryssland — ligger inte i Sveriges intresse, lika lite som i Storbritanniens, Frankrikes eller Tysklands. Det begriper Brown, Sarkozy och Merkel. Men gör Sverige??? (Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen