Statlig TV är inte fri

I Sundsvalls Tidning publiceras en träffsäker kolumn, Statlig tv är inte fri:

Staten är den mest politiska – och därmed mest intressestyrda – sammanslutning man kan tänka sig. Och syftet med tv-licensen är knappast att medierna ska vara fria till innehållet. Det uttalade syftet med tv-licensen är ju att utbudet ska vara styrt . . . En television där tittarna, via en avgift till ett statligt bolag, tvingas betala för ett särskilt ”kvalitetssäkrat” utbud är knappast fri . . . För var dag som går framstår argumenten för de statliga medierna som alltmer absurda.

Kolumnisten Jakob Johansson pekar på att det inte är SVT som står för fördjupning och folkbildning, utan de nya kanaler som vuxit fram i det digitala nätet. Han hoppas att riksdagen ska våga sig på en seriös debatt om den statliga televisionen och radion. Instämmer. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen