Mindre högskolor/universitet bättre på samverkan

På den nya webbplatsen hogskolekvalitet.se rankas 168 olika högre utbildningar i Sverige efter hur väl de samverkar med arbetslivet. Den är avsedd att vara ett hjälpmedel för studenterna i valet av studieort. Bakom undersökningen står Svenskt Näringsliv.
Samverkar med arbetslivet är viktigt för att studenterna ska få erfarenhet av hur teoretiska kunskaper omsätts i praktiken. Det ger dem möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och få ett relevant kontaktnät för att snabbt komma i jobb. Och det ger företagen motsvarande möjlighet att knyta an till färsk kompetens med nya perspektiv, skriver man på hemsidan.
Intressant är att alla de fem bäst rankade utbildningarna förekommer på mindre högskolor/universitet:
1. Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet
2. Maskinteknik, Högskolan i Karlstad
3. Maskinteknik, Karlstads universitet
4. Maskinteknik, Högskolan Dalarna
5. Personal och arbetsliv, Örebro universitet
En förklaring är naturligtvis att arbetsmarknaden går mer av sig själv i storstäderna. Men en fördel med samverkan är ju att kontakten med företag sker under studierna, inte efteråt.
Jag skulle gärna se mer av ranking också när det gäller utbildningarnas kvalitet avseende kunskap. Men samverkan är viktigare än vi kanske tror. Den globala kunskapskonkurrensen är enorm. Där har vi svårt att ligga först. Det viktiga är att omsätta kunskap i nya idéer, uppfinningar och innovationer (tillämpningar) som kan omsättas i konkurrenskraftig produktion. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen