Lämna föräldrarna i fred att fatta egna beslut!

Jag är så trött på alla politiker och journalister som anser sig bäst på att fatta beslut över andra människors liv. Skaffa er ett eget!! Nu senast är det — chockerande nog — kristdemokraterna som vill använda staten för att dirigera och domdera över föräldrar och familjer genom 10 nya “pappadagar”. Begriper inte kristdemokraterna att man öppnar slussportarna för alla förmyndare som vill lägga sig i hur familjer löser vardagssysslorna?
Som Expressen idag: Dela lika. Expressen, som av någon anledning kallar sig “liberal”, vill att staten ska diktera hur föräldrar ska fördela ansvaret för barnen. Man börjar med att slå fast hur otillräckligt kd-förslaget är i regleringsiver och förmynderi:

[Kd] hänvisar högtidligt till att barn enligt FN:s barnkonvention har rätt till båda sina föräldrar, men om man vill hedra den principen finns det bara två vägar att gå: antingen låter man båda föräldrarna vara hemma under hela föräldraledigheten – vilket miljöpartiet har varit inne på – eller så delar man föräldraledigheten lika: hälften till mamma, hälften till pappa. Det första alternativet faller på sin ekonomiska orimlighet. Det andra alternativet har stora fördelar. Det kostar ingenting; det krävs ingen ständigt utökad ledighet för att ge mer till pappa utan att ta något från mamma.

Vilket flinande förmynderi! Vilket förakt för medborgarna! “Det kostar inget” att ta av människor deras egenmakt över vardagen.
Min ilska dämpas dock när jag ser hur Expressens läsare svarat på webbfrågan “Ska föräldraledigheten delas lika mellan föräldrarna?” Hela 77 procent svarar: Nej!
I Sverige är det bara folket som är riktigt klokt. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen