Krauthammer krossar Obama i Washington Post

När kolumnisten Charles Krauthammer har ett budskap, lyssnar Amerika. Det tog bara några veckor innan senatens majoritetsledare Trent Lott avgick 2003, sedan Krauthammer fördömt honom för ett kontroversiellt uttalande. När Krauthammer skrev att justitieminister Alberto Gonzales inte klarar jobbet blev han inom några månader sparkad av Bush.
Krauthammer är förlamad och rullstolsburen, efter en dykolycka i ungdomen. Trots handikappet, utbildade han sig till läkare i psykiatri. När han varit klinikchef i psykiatri och medverkat i forskningen bakom diagnosen manodepressiv/bipolär sjukdom, bytte han karriär och blev medicinsk rådgivare till president Jimmy Carter. När Carter förlorade återval blev han kolumnist och skribent. För sina kolumner belönades han med Pulitzer Prize 1987. Och 2006 utsåg Financial Times honom till den mest inflytelserike kolumnisten i USA.
I dag krossar Krauthammer Barack Obama i sin kolumn som publiceras i 190 tidningar, The Speech: A Brilliant Fraud.
”Ett lysande bedrägeri”, är Krauthammers sammanfattning av det försvarstal Obama höll i tisdags, där han skulle förklara sin nära relation till Jeremaih Wright och hans hatfyllda predikningar. Krauthammer skriver:

Denna konstextuella analys av Wrights bittethet, detta ursäktande för svartas hatfyllta tal som en produkt av vit rasism är inte ny. Det är Jesse Jacksons missnöjespolitik i rasfrågan (politics of racial grievance) uttryckt i framstående akademisk språkdräkt och med Harvards nyanser. Det är därför talet gillas av så många inom vänstern: det översköljer dem med vit skuld medan det smickrar deras intellektuella anspråk.
Men Obama skulle stå för något nytt. Han påstod sig vara en man av framtiden som stod över den bitterhet från förr som den käre Wright representerar . . . Svara på detta, senatorn: Om Wright är en man av det förgångna, varför exponerar du dina barn för hans aggressiva utfall av rasseparation?

Genom att inte lämna Wrights kyrka har Obama visat sig vara just det han sa att han inte var, en Jesse Jackson som exploaterar rasfrågan istället för att lyfta sig över den.
Obama faller i mätningarna
I dag visar också nya opinionsmätningar, som Times i Polls show Barack Obama damaged by link to Reverend Jeremiah Wright, att stödet minskar för Obama bland oberoende väljare, en nyckelgrupp som tidigare givit honom starkt stöd. Mätningen finner att Obamas tal i tisdags inte tycks ha satt stopp för den oro som Wrights predikningar skapat, eftersom Obama inte tog avstånd från pastorn. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen