Irakierna är optimistiska fem år efter Saddams fall

Brittiska TV-kanalen Channel 4 gör en specialsatsning om Irak fem år efter invasionen: Irak – the fallout. Bland annat har man frågat irakierna hur de själva ser på framtiden:

De är optimistiska och anser sig leva i fred, men en fjärdedel av irakierna säger att en släkting dödats sedan invasionen för fem år sedan.
Det är resultatet av en opinionsmätning bland 4000 irakier som Channel 4 genomfört inför femårsdagen av starten på kriget. Mätningen visar att en majoritet av irakierna anser att säkerheten har förbättrats.

De betydande framsteg som inleddes förra året har alltså fortsatt i år. Irak går åt rätt håll. Men självklart kan inte Irak jämföras med länder i västvärlden, utan ska jämföras med länder i regionen. Och då har irakierna tillgång till något de flesta människor i regionen saknar: en påbörjad demokratiseringsprocess och möjlighet att bli ett fritt land. Irakierna slipper nu en brutal mördarregim och då har man större tålamod än vad vi i väst har.
Det är löjligt att se hur svenska medier jämför Irak med villkor i västvärlden. Det är att medvetet vilseleda sin publik. (Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen