Borgerliga borde inte stå för censur

På ett utmärkt sätt demonstrerar Nerikes Allehanda i ledaren Censur är ovärdigt en demokrati hur groteskt det blir när politiker i riksdagen vill använda censur för att uppnå politiska mål. Visserligen gäller det vad dömda ska få läsa på fängelser. De har uppenbarligen inte samma frihet som laglydiga medborgare. Och jag är för hårdare straff. Men att låta staten börja avgöra vad människor får och inte får läsa är ett totalitärt ingrepp i individens intregritet och tankefrihet.
Och de borgerliga riksdagsledamöter som tidningen citerar låter oroväckande lika allehanda diktatorer, som i svepande ordalag talar för frihet för att sedan tillägga: ”men …” och därefter dra tillbaka all frihet för ”samhällets bästa”. NA skriver:

Ledamöterna ser censuren som en del av brottsbekämpningen och rehabiliteringen. Och smärtpunkten är tydligen speciellt pornografin som påstås störa och motverka rehabilitering av sexualbrottslingar. Det är inte skäligt, skriver de, att sexbrottsdömda med hjälp av svensk lag har fri tillgång till pornografi.
Det må så vara, men ska inte alla omfattas av svensk lag? Och rör det sig inte här om ett moraliserande ställningstagande. Finns det vetenskapliga bevis för att pornografi är skadlig för somliga borde vita perioder av porrfrihet kunna föreskrivas terapeutiskt under behandlingsperioderna. Men vad är egentligen pornografi? Denna skenbart enkla fråga leder direkt över till ett underbart svenskt ord ”gränsdragningsproblematiken”.
Ledamöterna löser det på ett naivt sätt. Det rör sig bara om ”viss litteratur” och ”självfallet bara sådant som antas kunna motverka pågående behandling eller som kan äventyra säkerheten eller ordningen på anstalten.” Med den skrivningen kan stora delar av litteraturen förbjudas för intagna. Godtycket kommer att härska eftersom censuren verkar lokalt. Kommer till exempel rattfylleridömda att få läsa tidningar med vinspalter? Censur är ovärdigt en demokrati.

Exakt. Att riksdagsledamöter överhuvudtaget ägnar sig åt att fundera över hur staten ska strypa människors informationsfrihet är obehagligt. Sluta upp med det, era klåfingriga förmyndare! (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen