William Buckley – moderna konservatismens fader död

För oss i Sverige är det svårt att förstå den betydelse som William Buckley (1925-2008) haft för USA och därmed för västvärlden, när det gäller att sätta stopp för den sociala ingenjörskonstens dominans.
Det var president Franklin D Roosevelt som i väst påbörjade socialstatsbyggandet genom ”The New Deal” under depression efter börskraschen 1929. Under åren efter andra världskriget var det ingen som på allvar ifrågasatte statlig expansion, skriver New York Times i en minnesartikel, William F. Buckley Jr. Is Dead at 82. Den som började höja rösten var Buckley, särskilt sedan han startat tidskriften National Review 1955.
Buckley kom att inspirera senatorn och republikanske presidentkandidaten Barry Goldwater 1964, och hans definitiva genombrott kom när Ronald Reagan vann Vita huset 1980, och i installationstalet sa: ”Staten är inte lösningen på våra problem, staten är problemet.”
Buckley tillhörde inte de gammelkonservativa, utan formulerade den moderna konservatismen som på svenska kanske bäst beskrivs med ord som värdeliberalism. Konservatism ger så många märkliga associationer på svenska språket.
När han startade sin inflytelserika tidning National Review listade han sju programpunkter, Our Mission Statement, varav en lät så här:

Den grundläggande krisen i vår tid är konflikten mellan social ingenjörskonstens aktivister, som försöker justera mänskligheten så att den passar med ideologiska utopier, och dem som försvarar den organiska moraliska ordningen. Vi tror inte att sanningen uppenbarar sig via valresultat som binder tänkandet hos dem som har annan mening, utan söks via andra metoder, inklusive studier av mänsklig erfarenhet. Ur detta perspektiv står vi, utan tvekan, på den konservativa sidan.

Det är denna moderna konservatism, denna värdeliberalism, som bröt utvecklingen mot en allt större stat, först i USA och sedan i Europa. Det är denna moderna hållning som givit högern en så stark ställning i USA. Att vi i Europa saknar idédebattörer och populära filosofiska tänkare som Buckley förklarar varför vi fortfarande har en övertro på politiska utopier där staten kan lösa människors alla problem – oavsett om det är att skapa himmelriket på jorden (vänstern/socialliberaler) eller skydda medborgarna så att de ska slippa uppleva förändring (gammelkonservativa). (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen