Skatteverket anlitar brottslingar

Det är inte bara polisen som håller sig väl med kriminella. Skatteverket har kommit över insiderinformation från bank i Liechtenstein, uppgifter som stulits av kriminella. Sydsvenska Dagbladet skriver, Slantarna i Sverige:

Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand skriver att uppgifterna om hemliga tillgångar i Liechtenstein har ”läckt ut.” Men det är en förskönande omskrivning eftersom informationen köpts med tyska skattemedel. Ett olustigt tillvägagångssätt.

Ja, Sjöstrand och skatteverket är hälare som drar nytta av stöldgods för att komma över information om medborgarnas privatliv har ett tydligt totalitärt drag över sig.
Det visar att höga skatter leder inte bara till att medborgarna lockas till att bryta mot lagarna, utan också myndigheterna. Höga skatter ger laglöst land.
Därför är det ju en stor insats för den svenska rättsstaten att förmögenhetsskatt och gåvoskatt avskaffas. Nu gäller det att gå vidare i att sänka skatterna så att varken myndigheter eller medborgare tillgriper kriminella metoder. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen