Skadligt att domare är politiskt beroende

I helgen uppmärksammades riksdagsmannen Henrik von Sydows examensuppsats ”Rättsstatens rötter”, Kritik mot att domare utformat lagarna.
Uppsatsen visar att 44 av 56 granskade domare i Högsta Domstolen och Regeringsrätten har en bakgrund i Regeringskansliet. Det innebär att för åtta av tio domare har karriären till de förnämsta domarämbetena gått genom att verka som jurister vid olika departement, främst som rättschefer vid justitiedepartementet och finansdepartementet.
Henrik von Sydow tycker att det skapar en sammanblandning av domstolarnas och regeringens roller som kan hota rättssäkerheten för den som döms:

– Den kritiken finns kring enskilda domar i regeringsrätten och i Högsta domstolen att de som för sin talan där känner att de talar till domare som tidigare har verkat som lagstiftare eller som lagstiftarens skrivande hand.

Ja, det är en paradox att de domstolar som ska stå självständiga från den politiska makten, i verkligheten leds av domarna som är mer beroende av regeringen än någon annan yrkesgrupp.
Det här undergräver förtroendet för rättsäkerheten. Jag hoppas att Grundlagsutredningen ser över detta. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen