Så kan Clinton ta hem nomineringen

Det ser allt tuffare ut för Hillary Clinton att nå majoritet bland delstaternas folkvalda delegater. Eftersom demokratiska partiet fördelar delegaterna proportionellt, så hjälper det inte att vinna delstater. Förloraren är med och delar på delegaterna. Och eftersom det är så jämnt mellan henne och Obama, får de ungefär lika många delegater var.
Det kan bli dött lopp.
Och då inträffar det för USA märkliga – och för Sverige normala – att partiaktiva får avgörandet. De kallas “superdelegater” och utgörs av partiledare i delstaterna och kongressledamöter – samt tidigare presidenter etc.
Partieliten får alltså avgöra. Och då tror den tidigare delegaten och demokratiska valstrategen Susan Estrich att Bill Clinton har tillräckligt många gentjänster att kvittera in för att Hillary ska nå majoritet med hjälp av partieliten, The Tough Democratic Race:

Var så säker, familjen Clinton – med 35 år av givande och tagande i politiken – kommer att be om varje gentjänst man har att kräva in … Har du någonsin försökt säga “nej” till Bill Clinton öga-mot-öga? Och jag menar politiskt, dumbom.

Susan Estrich hoppas att den tuffa konkurrensen mellan Clinton och Obama ska härda den som till slut får nomineringen, eftersom det blir en än tuffare uppgift att vinna över republikanen John McCain.
Jag tror tvärtom, att om inte någon av dessa båda får en folklig legitimitet genom att vinna överväldigande i återstående primärval, kommer den kandidat som blir nominerad att betraktas som partielitens val. Och om det blir Clinton förstärker det hennes största nackdel – att Vita huset går i arv mellan Bush och Clinton (från vicepresident Bush 1980 till idag). (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen