Rödeby-läxan: sätt tydliga gränser för unga

I Rödebyfallet, där mopedgäng under ett års tid grovt trakasserat en familj, svär sig socialtjänsten fri — hur skulle den kunna veta vad som händer ute i samhället? Göteborgs-Posten sammanfattar: Socialförvaltning friar sig själv.
Skånska Dagbladet skriver i ledare Sätt tydligare gränser:

Grundfelet är att samhället är för dåligt på att sätta gränser för unga som missköter sig och reagerar alltför långsamt när det gäller att ingripa. Kriminalitet i unga år måste stegras till en alldeles för hög nivå innan något påtagligt händer som stoppar rötäggen. Den lärdomen måste dras efter Rödebyfallet och föranleda betydligt tuffare tag mot unga missdådare.

Vi svenskar har en naiv tilltro till att det offentlig kan lösa sociala problem. Moral och uppförande är något som skapas i civilsamhället. I vardagen där medborgare möter medborgare. Vi kan inte bluna för problem vi ser och hoppas att socialen ska gripa in. Det är osolidariskt och leder till ett kallhamrat samhälle. Ett sovjetsamhälle.
Vi vill leva i ett frit samhälle och det innebär att vi medborgare är och måste vara huvudpersonerna. Det är vi som skapar samhällsklimatet. Därför är det alla vuxna människors uppgift att se vad som händer och gripa in. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen