Rätt om anhöriginvandringen

Regeringen anpassar nu svensk invandring till övriga Europa genom att skärpa kraven. Det är inte en dag för tidigt. Svensk ”integrationspolitik” har under årtionden skapat ett av det mest segregerade länderna i västvärlden. Sysslolöshet, bidragsberoende, apati och utanförskap har skapat getton och misär. Ändå har partierna fortsatt att ljuga om hur generöst denna behandling av människor är. 
I själva verket är det ju en form av tortyr att lämpa av folk i vissa bostadsområden och genom arbetsrätt och andra regler göra det omöjligt för dessa människor att ta enklare arbeten till låga löner.
Regeringen gör därför rätt i att byta inriktning, till en början på en punkt: Krav på arbete och bostad för anhöriginvandring.
Ändå kan vi räkna med enorma protester från de politiska och mediala engagemangen mot att sunt förnuft införs i invandringspolitiken. De som protesterar livnär sig på skattepengar och kräver att skattebetalarna ska pumpa ut än mer i totalt misslyckad politik. Vänsterpartier och andra talar om ”solidaritet” – men de är inte beredda att betala en krona själva eller göra den minsta egna uppoffringen. De lyfter skyhöga statliga löner och arvoden, men det är vi andra som ska betala för deras svinaktiga hyckleri.
Regeringen verkar vara beredd att se verkligheten:

– Det är rimligt att ställa krav på att den som vill att anhöriga ska komma till Sverige först ordnar ett arbete och en bostad som familjen kan bo i, säger migrationsminister Tobias Billström.

Exakt. Vi kan inte ha ett kravlöst samhälle för vissa kategorier människor. Alla måste omfattas av arbetslinjen och försörja sig. Det gäller såväl svenskar som nyanlända. 
UPPDATERING: När Expressen frågar webbläsarna: ”Är det rätt att kräva jobb och bostad för anhöriga till invandrare?” svarar 92 procent ja, när nära 9.000 svarat. Det visar att regeringen för en gång skull ligger rätt i folkopinionen.  (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen