Diktatorerna Castro och Pinochet dödade lika många

Svenska medier, med Dagens Nyheter (oberoende syndikalistisk) i spetsen, ägnar sig åt att hylla diktatorn Castro med devota formuleringar som “Mästare på att få igenom sin vilja” och “Allt i hans rike, från fördelningen av cement till boskapsaveln, passerade hans skrivbord. Det fanns inga ärenden han med varm hand överlät åt experter.” (båda DN)
Mer förankrade i verkligheten är de amerikanska presidentkandidaterna John McCain och Barack Obama som ställer krav på Kuba att frige alla politiska fångar, rapporerar Los Angeles Times i McCain, Obama urge the release of political prisoners.
Och själv ställer jag mig frågan, vem av diktatorerna Fidel Castro och Augusto Pinochet var värst?
Olika källor hävdar att Castros kommunistiska regim avrättat mellan 550 och 22.000, och att Pinochets militärregim avrättat mellan 244 och 14.800.
Någon större nivåskillnad finns alltså inte, när det gäller antalet döda. Båda går till historien som mördare. Två skillnader är dock att Pinochet överlämnade makten till ett demokratiskt system i ett Chile där ekonomin blomstrade, medan Castro lämnar makten (likt en monark) till sin bror och ekonomin i Kuba är på värsta u-landsnivå och fortsätter att försämras.
Enligt min mening är Castro lika lite värd hyllningsartiklar som Pinochet. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen