Bedrövliga ursäkter för våldet i Danmark

Thomas Gür skriver initierat om upplopp och bränder i Köpenhamns centrum — och i svenska förorter som Södertälje, Botkyrka och Salem (som dock inte givit samma mediala uppmärksamhet) — i dagens kolumn i Svenska Dagbladet, Bedrövliga ursäkter för våldet i Danmark. Gür ger ”samhället” viss skuld, när han skriver:

Ty delar av majoritetssamhällets elit i den akademiska världen, politiken och medierna i Europa, också i Sverige, har länge odlat och spridit myten att rasism och diskriminering är helt avgörande egenskaper hos våra samhällen. Den myten har i sin tur gett bränsle åt en offer- och förlorarkultur bland en del yngre män med invandrarbakgrund.
Ett återkommande resonemang är att utbildning och yrkeskarriär inte lönar sig för dem, eftersom de ändå är diskriminerade och utstötta. Detta samtidigt som välfärdsstaten har ställt försörjning i utsikt även för dem som inte vill arbeta. ”Samhället” gör det självvalda utanförskapet legitimt.

Exakt. Eliterna har legitimerat, ja, till och med tillåtit att det börjat betraktas som något eftersträvansvärt att inte utbilda sig, att inte ta ansvar för sitt liv, utan överlåta det på ”samhället”. Det är ett bekvämt sätt att alltid kunna skylla på någon annan. Och kräva försörjning av ”samhället” så att man på heltid kan ägna sig åt att kasta sten, bränna, bråka och allmänt ställa till oreda. (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen