WHO: betydligt färre dödade i Irak

I de märkliga metoder som läkartidningen New England Journal of Medicine använder, som inte bygger på fakta utan “uppskattningar” som liknar opinionsmätningar, har man tidigare hävdat att 600.000 människor dött i Irak under de tre första åren efter invasionen. Nu har en förnyad beräkning av samma period genömförts och då kommer man fram till 151.000 döda, rapporterar CNN. Denna gång har studien haft tekniskt stöd av WHO, Världshälsoorganisationen.
Det jag nu skulle vilja se är en jämförelse med antalet dödade efter invasionen med antalet dödade före densamma. Saddam Hussien slaktade irakier i än högre takt. Irak var sanneligen ingen lugn och fridfull plats före invasionen, utan ett helvete där minsta motståndsyttring mot regimen innebar tortyr och död. Hundratusentals människor dödades när Saddam slog ner shiauppror efter Kuwaitkriget, och Saddam gasade ihjäl hela byar i de kurdiska områdena.
Irak har börjat ta steg bort från det totalitära och in i det demokratiska samhällsstyret. Övergången är inte enkel och den sker inte så snabbt man skulle önska. Men det går åt rätt håll. Den viktigaste frågan till kritiker är: vad är alternativet till en utveckling mot demokrati och frihet?
Det är på något sätt talande när medierna hellre håller sig fast i perioden 2003-2006 än skriver om vad som har skett under 2007: en dramatisk minskning av våldet och ett allt större återlämnande av ansvaret för säkerheten på de irakiska myndigheterna.
(Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen