Visade partiledardebatten vänstersväng i svensk politik?

Dagens Nyheter har intressant vinkling på sin ledare om gårdagens partiledardebatt, Rättning vänster:

Gårdagens partiledardebatt visade att den svenska politiken kantrat åt vänster. Ingen partiledare tvekar om att det finns politiska lösningar på det mesta. Det starka samhället har gjort comeback . . . Inte ett ord [från statsministern] om att människor som kommer i arbete därmed får möjlighet att svara för sitt eget liv, att de blir mindre beroende av offentliga insatser och att ett samhälle med självständiga männi-skor är något att sträva efter i sig.

Är det en riktig tolkning? Går svensk politik åt vänster? Jämför två andra tidningars referat från samma debatt. Göteborgs-Posten skriver i ledaren Debatt i gamla hjulspår:

Den tidigare skiljelinjen i politiken kvarstår oförändrad. Regeringen satsar på att minska människors bidragsberoende, oppositionen på att hålla bidragsnivåerna uppe . . . Det måste ha varit första gången en s-ledare inte ens nämnde orden full sysselsättning i sitt tal. Jobbpolitiken fortsätter att vara socialdemokraternas svaga punkt.

Sydsvenska Dagbladet skriver i ledaren Känslor och kalkyler:

Björklund . . . påtalade att förnyaren Sahlin fortfarande inte har några förslag på hur jobben skall bli fler. Han anklagade också socialdemokraterna för att förminska människor genom att betrakta dem som sociala klienter

Kan man säga att det är vänster när en borgerlig regering talar om sysselsättning, medan socialdemokraterna inte gör det? Eller är det så att de borgerliga har tagit över ansvaret och är statsbärande när det gäller medborgarnas möjligheter till utkomst och ett liv i välstånd och frihet? Är det vänster?
Nej. Det handlar om samhällets fundamenta. När socialdemokraterna har övergivit grundförutsättningarna för ett välståndssamhälle har de borgerliga ryckt in och tagit över i dessa frågor. Bara därför att dessa frågor sedan 1930-talet förknippats med socialdemokratin är de inte vänster. Tvärtom är det ju därför att socialdemokratin lyckats göra sysselsättningen till sin, som man kunnat regera så länge.
Däremot har Dagens Nyheter rätt i att vi måste vara vaksamma och noga granska regeringen så att den inte faller i samma fälla som socialdemokraterna och skaffar sig mentaliteten: ”staten det är jag”. När den borgerliga regeringen återupprättat arbetslinjen och minskat bidragsutanförskapet har samhället blivit friare och liberalare. Men man får inte börja tro att staten är svaret på samhällsuppgifterna. Här gäller det att vi alla är mycket vaksamma. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen