Privata vårdproducenter ger ökad tillgänglighet

På Mona Sahlins utspel om sjukvården i SVD i dag, svarar Kenneth Johansson (c), ordförande i Socialutskottet, i ett mejlutskick. Han välkomnar socialdemokraternas självinsikt: ”De köer som finns i sjukvården byggdes upp under den socialdemokratiska regeringen. Det är bra att socialdemokraterna nu inser detta. Alliansregeringens många satsningar för att förbättra tillgängligheten syftar till att korta köerna för alla människor. Alla ska ha rätt till god vård på lika villkor – över hela landet.”
Johansson understryker att svensk sjukvård håller mycket hög medicinsk kvalitet – när patienter väl får vård – men att tillgängligheten är sämre än i de flesta andra jämförbara länder. I de flesta andra länder är primärvård och specialistmottagningar privata men offentligt finansierade. I Norge där merparten av distriktsläkarmottagningarna är privata säger hälften av läkarna att de gärna tar emot fler patienter. Därav inga köer. Socialdemokraternas intresse av att minska köerna är rätt begränsat. Under många år mätte man inte ens köerna så man visste inte hur långa de var, skriver Johansson.
Exakt. Det krävs mångfald och konkurrens för att verksamheter och branscher ska ta kunderna på allvar. Först när en vårdenhet förlorar budgetmedel när patienter går någon annanstans skapas den rätta attityden. Planekonomi har aldrig fungerat. Lika lite i Sovjetunionen som i svensk sjukvård. (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen