Småorter förstår bättre behov av gott företagsklimat

Nerikes Allehanda förhåller sig kritisk till de olika index om företagsklimat som publiceras, och i ledaren Finns det ett facit för företagsklimat? skriver man:

Det yttersta syftet med att ha ett bra näringslivsklimat är att pressa ner arbetslösheten och skapa en god grogrund för kommunens ekonomi. Så i någon mening är det statistiken över arbetslösa som är den ”yttersta” rankinglistan.

Självklart har tidningen rätt i att det är verkligheten som gäller. Men jag tycker rankinglistor om företagsklimat är intressanta just eftersom de lyfter fram olika aspekter och ger tydliga indikationer åt politiska beslutsfattare om vilka beslut i andra kommuner som ger gott resultat. Benchmarking är sällsynt i den offentliga sektorn, och då är olika index ett sätt att få lokalpolitiker att vakna och inse att de själva kan agera för att förbättra företagsklimatet på sin ort.
Nu har Forum för småföretagsforskning publicerat ett nytt index över det kommunala företagsklimatet 2007 som skiljer sig från den rankinglista som Svenskt Näringsliv tidigare presenterat.
I det nya indexet kommer mindre kommuner betydligt högre upp i listan, eftersom man inte endast utgått från de faktiska villkoren för företagen, som oftast är bättre i storstadsregioner där marknaderna är större. Istället har man fokuserat på hur aktiva respektive kommun varit på att förbättra villkoren, oavsett utgångsvariablerna.
Och då rasara Stockholms stad från 94:e plats till 283:e av 290 kommuner. Stockholm gör alltså nästan minst i landet för att förbättra villkoren för företagandet i kommunen. Göteborg rasar från 60:e plats till 238:e, Malmö från 83 till 236. Också kranskommunerna kring storstäderna är synnerligen lata och ointresserade av att skapa bättre företagsvillkor. På 290:e och sista plats kommer Ekerö, och näst sämst är Värmdö.
Den kommun som gör mest för att förbättra utgångsläget är Gagnef i Dalarna, under ledning av kommuanlrådet Anders Ahlgren (c). Tvåa är Mönsterås i Småland, under ledning av kommunalrådet Roland Åkesson (c). Trea är Kristinehamn i Värmland, under ledning av kommunalrådet Åke Thörnesjö (m). Fyra är Dals-Ed i Dalsland, under ledning av kommunalrådet Martin Carling (c). Femma är Vännäs i Västerbotten, under ledning av kommunalrådet Matts Lundgren (s).
Dessa kommuner har helt säkert väldigt mycket att lära andra kommuner om hur man förbättrar förutsättningarna för att driva företag i vårt land. De övervinner långa avstånd och andra konkurrensförsvårande omständigheter. Mer av den andan behövs i Sverige! (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen