Palestinier föredrar israeliskt Jerusalem

I medierna framställs det som att palestinierna som bor i de östra delarna av Jerusalem, den del som kallas ”ockuperad” av Israel sedan 1967, med självklarhet vill att deras del av staden ska överföras till Västbanken och en palestinsk stat.
Men när Israels premiärminister Ehud Olmert i höstas gjorde ett uttalande om att stadsdelarna i Jerusalem som har arabisk befolkning kanske kommer att överlåtas till palestinska myndigheten, började palestinier i de aktuella stadsdelarna att protestera mot förslaget. Det skriver kanadensika tidningen Globe and Mail i Some Palestinians prefer life in Israel. ”Om man höll folkomröstning här, skulle ingen vilja hamna under palestinska myndigheten (PA). Det skulle bli en ny intifada för att skydda oss från PA”, säger en arabisk röst i reportaget.
Förra veckan publicerades två opinionsmätningar som visar att palestinier i Israel inte alls vill hamna under palestinskt styre. En mätningen från Keevoon Research, Strategy & Communications visar att 62 procent vill stanna under israeliskt styre och bara 14 att deras bostadsområde ska överlåtas till PA.  Enligt en annan mätning vill 78 procent att deras bostadsområde ska fortsätta tillhöra Israel, medan bara 18 procent vill hamna under palestinsk överhöghet.
I Jerusalem Post försöker Daniel Pipes  förklara varför palestinier i ”ockuperade” områden vill fortsätta tillhöra Israel och inte palestina, Palestinians who prefer Israel:

När det gäller att uppfostra barn säger Jamil Sanduqa: ”Jag vill leva i fred och att mina barn ska gå i skolan. Jag vill inte uppfostra mina barn till att kasta sten och att lyda Hamas”.
Om en mer förutsägbar framtid säger Samar Qassam, 33: ”Jag vill fortsätta kunna leva här med min fru och barn utan att behöva oroa mig över framtiden. Därför vill jag bli israelisk medborgare.”
Andra pekar på korruptionen och bristen på mänskliga rättigheter [i palestinskt styrda områden] Dessa röster visar att fyra femtedelar av de palestinier som har egna erfarenheter av Israel ser lockelsen i att leva i ett hyggligt och ordnat land, vilket är en viktig och positiv iakttagelse.

Ja, och det är en totalt annorlunda bild än den vi svenskar blir matade med i våra massmedier, dag ut och dag in. Om palestinier på ”ockuperat” land reagerar på detta vis, är knappast situationen så svart/vit som vänstermedierna vill göra den till.

Rulla till toppen