Nödvärnsrätten måste utvidgas

Efter trakasserierna i Rödeby borde det för var och en stå klart att nödvärnsrätten måste förstärkas och utvidgas i svensk rätt. När ordningsmakten och rättsstaten inte försvarar oss medborgare i våra egna hem måste vi själva ha rätt att använda allt det våld vi anser nödvändigt mot inkräktare och våldsverkare.
Det kan inte vara så att den som under lång tid hotats och trakasserats utan att polisen lyft ett finger, ska dömas till fängelse när man försvarar sina barn i det egna hemmet. I Rödeby är det BARA pappan som handlat rationellt. Alla andra – våldverkarna, polis, sociala myndigheter, skolan och civilsamhället – har svikit civilisationens grundläggande regler. Man har blundat.
Den som försvarar sig och sina barn i det egna hemmet gör rätt. Vi kan inte ha en rättsordning där föräldrar passivt ska se på medan de egna barnen misshandlas och dödas framför deras ögon.
Därför har Dagens Nyheter fel när man i ledaren En dubbel tragedi skriver:

En utveckling där nödvärnsrätten närmar sig den amerikanska är inget eftersträvansvärt. Det är däremot en diskussion om var vi i Sverige vill dra gränserna.

“Diskussion” räddar inga liv. För den som sitter i trygghet bakom sina skrivbord är det lätt att tala om “diskussion”. Men vad hade DN-redaktörerna gjort om de varit i Rödeby-pappans situation? Hade de passivt låtit sina barn bli misshandla av ligisterna och bara vädjat om “diskussion”? (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen