Långsammare snabbtåg med miljöpartiet

Att utvecklingen går bakåt med socialister och miljöaktivister som motsätter sig tillväxt, illustreras väl av att de svenska X2000-tågen går allt långsammare sedan de introducerades på 1990-talet. En resa mellan Malmö och Stockholm tog 4 timmar blankt för åtta år sedan. Under 2000-talet har restiden förlängts till 4 timmar och 21 minuter, skriver Dagens Nyheter i Tågen var snabbare för tio år sedan.
Allt medan miljöpartiet haft stort inflytande över den socialdemokratiska regeringen.
Det påminner oss om att planekonomi är det största hotet mot miljön. Den fungerar lika dåligt i Sverige som i det gamla Sovjet. För att skapa en effektivare resurshushållning och minskad negativ effekt på miljön krävs hög tillväxt och en ekonomi som stimulerar utveckling och innovationer och med konkurrens skärper företagens förmåga att arbeta effektivt, i det här fallet med hur man använder spåren. Miljöpartiet är med andra ord en miljöfara. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen