Hotet mot demokratin (Sabuni III)

En tredje fiende som integrationsministern tar upp är antidemokratiska idésystemen (se del 1, del 2). Nyamko Sabuni säger:

Hoten mot demokratin har alltid funnits där. De har skiftat över tiden. Men demokratins fiender och dödgrävare har alltid funnits. De har funnits i olika läger och de har växt fram ur olika ideologier. Nazismen och fascismen på 30- och 40-talen. Kommunismen under efterkrigstiden och den marxistiska vänstervågen under 70-talet. Efter den 11 september 2001 har en ny hotbild vuxit fram. Demokratins största fiende i vårt land idag är dock utanförskapet.

Hon nämner inte den islamska fundamentalismen vid sitt namn. Men de som begått terrordåd i islams namn kommer ofta från välbeställda familjer. Det senaste attentatsförsöket i Storbritannien utfördes av läkare.
Det är en myt att utanförskapet löses med pengar (se mer förra inlägget i serien).
Hotet utgörs av ett idésystem på religiös-filosofisk grund, och måste bemötas på denna nivå. Arbete och välstånd är naturligtvis viktiga för ett värdigt liv, men vi kan inte bortse ifrån att drivkraften i motståndet mot frihet och demokrati bottnar i en för oss helt främmande idésystem, en dödens filosofi, som hatar det ytliga, dekadenta och fria liv västvärlden erbjuder. Och det som nu sker är att västvärldens livsbejakande kultur genom globaliseringen sprids till muslimska delar av världen, där den, enligt fundamentalisterna, förgiftar deras kultur. Därför är deras mål inget mindre än att förgöra västerlandet och dess kultur.
Vi måste alltså ta strid för demokratins värderingar. Eftersom islamska fundamentalister inte accepterar denna, fungerar inte heller multikulturalism. Om de som sägs omfattas av multikulturalismen vägrar acceptera de andra som ska ingå i denna multikulturalism så skapas – av naturliga skäl – ingen gemenskap i regnbågens färger. Man kan inte tala om respekt i dessa sammanhang, för den kan vara enkelriktad. Vi måste tala om ömsesidig respekt. Vi ska bara respektera dem som respekterar oss. Vi ska bara tolerera dem som tolererar oss för de vi är.
Sabuni säger:

Det är inom dessa värden [demokrati, rättsstat, fri- och rättigheter] vi finner sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma.

Men det religiösa idésystem som vår tids fundamentalister tillber tar avstånd från just denna sammanhållning. Därmed kan den inte uppstå. För att islam ska kunna bli en del av sammanhållningen måste fundamentalismen behandlas som den dödsfiende till demokrati den är. Först när fundamentalismen är borta kan muslimer ur detta religiösa idésystem skapa en fredlig och pluralistisk uttolkning, på samma sätt som tyskarna kunde skapa ett demokratiskt Tyskland sedan nazismen krossats. Därför är det centralt att inte tolerera fundamentalism, om man vill uppnå ett tolerantare samhälle. (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen