Fildelning urgröper konstnärers/uppfinnares utkomstmöjlighet

Gratis! Vem vill inte komma över åtråvärd musik, film och teknik utan att betala ett jota? Men ingenting är gratis här i världen. Konsekvensen av “fildelning” är att upphovsmannen/kvinnan bakom en uppfinning, en låt eller en inspelning blir utan ersättning för sitt arbete. Det är som om någon kunde “fildela” studiebidraget från de ungar som laddar ner (eller lönekontot för de äldre som gör samma sak), och när det handlar om pengar kan de inte kopieras, utan kontot töms.
Och att få sitt lönekonto rensat är ingen bagatell, och det är exakt vad “fildelning” innebär för de kreativa människor som blir utan ersättning.
Moderata riksdagsledamöter skriver i en debattartikel idag, Ingen frihamn för nätpirater:

Men för de politiska krafter som vill avskaffa upphovsrätten – konstnärens/uppfinnarens rätt att bestämma över användningen av det skapade och frukterna av dess spridning – har utvecklingen av ett visst verktyg, internet, gjort det möjligt att sudda till den principiella diskussionen [om äganderätt, patenträtt och upphovsrätt].
Teknikens landvinningar används som ursäkt för att komma runt grundfrågan: vems är egendomen? Vem har rätt att bestämma över dess användning?
Så länge det är fråga om mer handfasta ting som böcker i butiken, en dvd i ett ställ eller ett biobesök är de flesta överens om att göra rätt för sig genom att betala. Vi som står för det är inte beredda att acceptera brott bara för att verktyg finns.
Vi förvånas därför över att några riksdagskolleger i flera partier, inklusive vårt eget, inte kan hålla isär principfrågan om upphovsrätten från andra nog så viktiga frågor om hur teknikutvecklingen ska kunna förenas med gällande upphovsrättsskydd och integritetsskydd.

Samtidigt kan man rikta kritik mot exempelvis musik- och filmbranschen för att man inte gjort mer för att tillvarata den nya tekniken som kunderna efterfrågar och använder. Enkla betaltjänster för digital nedladdning borde varit här för länge sedan. Också bredbandsleverantörerna ligger långt efter i sitt utbud av “pay per view”. Det är stenålder över de branscher som har världens modernaste och snabbast utvecklande teknik i sin hand.
När gapet mellan vad som är möjligt och vad som är tillåtet växer uppstår naturligtvis en allt större spricka i förtroende och allt fler skiter i reglerna för att kunna göra det som är snabbast – och dessutom “gratis”.
Men även om bristerna är många, kan man inte ge upp grundläggande principer om äganderätt, patent och upphovsrätt. Det gäller snarare att finna smidiga lösningar inom ramen för dessa. (Andra intressanta bloggar om )

Rulla till toppen