Skapa Europeisk utvisningspakt!

I debattartikel av Jimmie Åkesson och Charlie Weimers i DN presenteras Sverigedemokraternas förslag till helt omlagd migrationspolitik i EU.

Den illegala migrationen ökar, och inte ens var femte av de som förra året beordrades lämna EU reste faktiskt hem. Därför krävs en ny strategi: en europeisk utvisningspakt, skriver de under rubriken ”Europeisk utvisningspakt ger färre döda i Medelhavet”.

Åkesson och Weimers i EU-valkampanjen. Foto: Facebook.

Asylprocessen måste flyttas utanför unionen och ursprungsländer tvingas att ta emot egna medborgare.

Fyra punkter

De sverigedemokratiska företrädarna föreslår:

1. Att prövning av ärenden och uppehållstillstånd för flyktingar samt placering för de som vägrar låta sig utvisas flyttas till tredjeländer, i likhet med det förslag som Danmark och Tjeckien driver. Det som brukar kallas en Rwanda-lösning.

2. Att EU använder varje förhandling om bistånds-, handels- och visumavtal för att tvinga länder att ta tillbaka sina egna medborgare. EU kan exempelvis göra avdrag på 20 000 euro från biståndet för varje medborgare ett land vägrar ta tillbaka. Detta är beloppet som migrationspakten stipulerar att EU-länder ska betala för att slippa omfördelning.

Om ett land medvetet skulle fördröja en medborgares återvändande, vilket är vanligt förekommande, bör EU på motsvarande sätt fördröja behandlingen av visumansökningar från dessa länder.

3. Att EU-länderna sätter konkreta mål för att kraftigt höja andelen som faktiskt utvisas bland dem som fått avslag, och intensifierar samarbetet för att nå målen genom exempelvis gemensamma samordningscentrum för utvisningar. På det sättet kan flygplan till samma destination fyllas med fler personer.

4. Att det bör få konsekvenser för den enskilda att bryta mot lagen och ta sig in i EU illegalt. De som agerar på detta sätt bör exempelvis för all framtid nekas möjlighet att få uppehållstillstånd i alla EU-länder. Australien har implementerat en sådan nolltoleranspolitik med goda resultat.

Noll drunknade

En modell som denna underminerar människosmugglarnas affärsverksamhet och kommer att resultera i kraftiga minskningar av antalet som drunknar i Medelhavet. I Australien har den här politiken redan eliminerat alla ekonomiska fördelar för illegal migration. Och antalet drunkningsfall utanför Australiens kust har minskat till noll.

Rulla till toppen