Åkesson: Folkutbyte pågår

En snabbt växande andel av befolkningen har andra kulturella referensramar och andra synsätt, värderingar och normer än de svenska. ”Man kan tycka att det är bra eller dåligt, men faktum kvarstår”, skriver Jimmie Åkesson i debattartikel. 

Han konstaterar att den stora invandringen till Sverige från kulturellt avlägsna länder, i kombination med offentligt sanktionerad mångkulturalism, har resulterat i att andelen av befolkningen med svensk identitet minskat. 

Läs debattartikeln i Expressen.

Andra partier kritiserar Åkesson, utan att kunna hävda att han har fel. Vilka belägg Åkesson har för att hävda att stora demografiska förändringar sker, redovisas av Gunnar Sandelin i Samtiden/Riks: Alla utom SD blundar för folkutbytet.

Rulla till toppen