Vad är hållbar utveckling? Jag mot resten

Det var intressant att följa ett event med klimatpolitisk grundton, innan jag medverkade i en panel på scenen med C och MP. Gissa om jag avvek från de andras tongångar?

Arrangör var facktidningarna Aktuell Hållbarhet och Dagens Samhälle och temat: Mobilitet & Samhälle. Det inleddes med att 2030-sekretariatet fick tala om hur dåligt Sverige är på att ”ställa om”. Sekretariatets vd Mattias Goldmann gav exempel genom att peka på svenska elcykelföretag som gått i konkurs därför att politikerna inte gått in med bidrag.

Min tanke var: Varför ska skattebetalarna finansiera dåliga idéer och dålig verksamhet bara därför att man säger sig vara för miljö och klimat? För mig framstår många uppslag till ”lösningar” på klimatfrågan som rena rama sol-och-vårare-försök att locka politiker att punga ut med många sköna miljoner, eller miljarder, på någon som låter bra men som är direkt meningslöst.

Nu var stämningen i konferenshallen på drygt hundra personer så god att jag inte ville förstöra den genom en total konfrontation. Istället påminde jag om det politiska projektet med etanolbilar för 20 år sedan. Hur gick det, frågade jag publiken snällt. Inte så bra, va. Så går det när politiker tror sig begripa teknik, innovation, marknad och företagsekonomi. (Åt helvete, men det sa jag inte. Deltagarna kom till häften från teknik- och energiföretag och till häften från kommuner. Jag tror de var smarta nog att dra den slutsatsen själv.)

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) invände mot mitt löfte om att föra tillbaka så mycket makt som möjligt från Bryssel till Sverige. Han menade att det inte går. Fördragen slår fast att EU ska ha alltmer makt. ”Spelar det då någon roll hur folk röstar?”, invände jag. För mig visar det hur maktfullkomligt EU-byråkratin blivit. Man har mentalt redan lämnat Europas folk bakom sig. Man ska driva igenom sina åsikter, hur folk än röstar.

Från C-personen kom en lång lista med detaljerade politiska krav, som alla skulle innebära enormt mycket ny byråkrati för företagare och bönder. Jag konstaterade att politiken inte kan vara drivande i teknisk utveckling. Innovation måste ske hos aktörerna på marknaden. Det är så vi nått alla framgångar vi haft i den tekniska utvecklingen. Politiker ska inte in och förstöra denna process med blanketter och detaljstyrning.

Än en gång får jag intrycket av att det finns en övertro på att EU ska kunna lösa våra problem. Lämna makten utomlands, så löser det sig! Det är en synnerligen naiv och osund hållning. EU är minst av allt lämpat att ”ta hand om” innovation och utveckling. EU handlar bara om makt och att mer makt ska föras till korridorerna i Bryssel.

Jag tror en hel del i publiken uppfattade denna rågång, och att mitt perspektiv är värt att begrunda.

Rulla till toppen