Novus: SD ökar inför EU-valet

Intressant att se opinionsmätningarna inför valet 9 juni. I den mätning från Novus som publiceras idag är det två partier ökar mest: Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

Jag har räknat om senaste Novus-mätningen, som ställt frågan vilket parti du skulle rösta på om det var EU-val idag?, från procentandelar till faktiska mandat. Det sker i Sverige genom jämkande uddatalsmetoden. Då blir resultatet så här: S ökar från fem till åtta mandat. SD ökar från tre till fem.

Så här går omräkningen av procent till mandat till.

Det är intressant att se vilka de sista mandaten hamnar hos. Med Novus april som valresultat får S det sista, 21:a, mandatet. Hade ett 22:a mandat funnits hade det tillfallit MP.

Rulla till toppen