Min ”vision”: Återför EU till kärnuppgiften

Under panelsamtal hos SNS på torsdagen beskrev jag min ”vision” för EU: att åter göra inre marknaden till EU:s kärnverksamhet och låta allting annat stå tillbaka genom att återföra makten till medlemsländerna. Ja till frihandel och konkurrens och nej till statstöd och EU-byråkrati.

Detta vänder sig de sju gamla partierna emot, som alla på ett eller annat sätt vill öka EU:s makt över Sverige och svenskarna.

Rulla till toppen