Radiointervju: Varför ska man rösta, egentligen?

Jag blev utfrågad live idag i Seniorradion Gävle (102,7 Mhz) om EU-valet. Frågorna som ställde var så intressanta att jag återger frågor och svar här.

Uppmaningen var att ge korta svar, då programtiden var begränsad.

Varför ska vi egentligen rösta, Sverige har ju bara 21 platser av parlamentets 705 platser?

– Ja, de som vill flytta mer makt från Sverige till Bryssel behöver inte gå och rösta eftersom det är trenden som gällt i årtionden. Men den som inte vill det, och hellre ser mer makt återförs till Sverige måste gå och rösta! Bara genom väljarnas tryck kan rådande trend i EU vändas.

Ska vi vara kvar i EU eller ska vi lämna?

– Frihandelszonen, den inre marknaden är viktig för Sverige, våra företag och vårt välstånd. Och det var den vi röstade för i folkomröstningen 1994. Men sedan har den politiska påbyggnaden blivit större och större. Det är vi i Sverigedemokraterna emot. För att byråkraterna i Bryssel ska ta oss på allvar måste vi därför kunna varna för att Sverige kan gå ur unionen om maktkoncentrationen blir för star.

Sverige är nettobetalare, dvs betalar mera än vi får tillbaka. Är det för svårt och komplicerat att få EU-bidrag?

– En bättre väg är att minska EU-avgiften från början. Det är onödigt att pengar går till Bryssel för att sedan en del av det kommer tillbaka genom krångliga bidragssystem. EU-avgiften är nu omkring 50 miljarder kronor om året. Det kan jämföras med att stödinsatserna till Ukraina, som sägs vara stora, bara är 30 miljarder kr totalt. Det går alltså nära två gånger så mycket pengar till EU som vi givit till Ukraina. Och det varje år.

EU:s lag står över nationell lag. Kan en nation införa egna lagar som strider mot EU:s lagstiftning?

– Nej. Det är därför vi vill vända trenden där EU inför fler och fler lagar. Vi tycker att mycket av det EU lägger sig i är nationella frågor. Ta schemaläggning av dygnsvila inom räddningstjänst och sjukvård – varför lägger sig EU i detta och försämrar villkoren för personalen? Detta är inget som EU ska bry sig om.

Har EU fått för stor bestämmanderätt gentemot medlemsländerna?

– Ja.

Vilka frågor har ditt partis representanter drivit i parlamentet under den senaste mandatperioden? Hur har utfallet blivit?

– Partiet har agerat för att stoppa EU från att fördela kvoter av migranter till medlemsländerna. Våra ledamöter har också aktivt sett till att Ryssland klassas som terrorstat så att EU kan frysa ryska tillgångar och använda i första hand räntor för att stödja Ukraina som anfallits.

Vilka frågor vill ditt parti driva under den kommande mandatperioden? Vilka av dessa frågor har regional anknytning till Sverige? Till vår region?

– En viktig fråga är den yttre gränsen. EU måste skydda sina medlemsländer vid unionens yttre gränser från smuggling och människohandel. En fråga med regional anknytning är att Sverigedemokraterna är emot att förbjuda nya bensin- och dieselbilar, något som ingår i EU:s klimatpolitik. Svenska folket kan inte snabbt övergå till elbilar eftersom de är dyra, och avstånden är långa och glest befolkad i stora delar av vårt land. Det är fel med förbud.

Sista minuten: Om jag nu tänker rösta i EU-valet, varför ska jag då rösta på ditt parti?

Vi vill ge Sverige en starkare röst i Bryssel. Därför vill vi införa ”folkomröstningslås” för att sätta tryck bakom våra ord. EU-byråkraterna ska veta att om de driver mer maktkoncentration kan vi i Sverige utlysa folkomröstning och krav på att svenska folket ska stå bakom. Då blir det enklare för svenska politiker att förhandla. Med Sverigedemokraterna kommer EU-politiken att sätta Sverige först. Vi ska vara svenska folkets röst i Bryssel, inte Bryssels röster i Sverige.

Programledare: Rolf Vingemar.

Rulla till toppen