Löfven köpslår med diktaturer i FN

Sverige får sin plats i FN:s säkerhetsråd efter att S-regeringen köpslagit med flera auktoritära regimer, bland dem Etiopien. Det avslöjar Expressen. Nu kräver Moderaterna alla kort på bordet:

– Vi har stött kandidaturen, men vi har också sagt att det är viktigt att kampanjen ska präglas av öppenhet och transparens. Nu måste vi få en klar och tydlig redovisning, både av kostnader och av löften. Finns det några åtaganden så måste de kunna redovisas öppet. Jag förutsätter att vi får svar på våra frågor, säger Karin Enström (M).

Det börjar nu gå upp för fler att stora delar av världen styrs av korrupta och skrupelfria regimer, och att dessa har majoritet i FN.
Så har det alltid varit, men nu med globaliseringen, kommer de oss närmare. Deras obehagliga beteende framträder tydligare för oss när de kommer närmare. Förr fanns de långt borta, så långt bort att vi inte såg skiten. Globaliseringen har fört länderna närmare varandra och de avigsidor som dominerar i stora delar av världen börjar att lukta illa.
Därför är det angeläget att västvärlden med sina värderingar om demokrati och rättsstat håller ihop. Att smutskasta den nyvalde amerikanske presidenten är kontraproduktivt. Det ger dessa diktaturer än större spelrum.
Samtidigt måste västvärlden göra affärer med de smutsiga regimerna. Både genom handel och politiska uppgörelser.
Vi behöver klargöra hur vi gör det i den nya världen där ickedemokratiska regimer inte längre ber om ursäkt för sin vulgaritet, utan tvärtom börjat pressa tillbaka västvärlden och våra värderingar i kampen om vem som ska få dominera internationell politik.
Väst, och inte minst Sverige, har förkärlek för bombastiska, indignerade moraliska uttalanden i ord, som hela världen vet ingenting betyder i praktiken. Dessa uttalanden om vad vi anser ”oacceptabelt” gör oss bara till åtlöje.
Istället borde vi säga mindre, men när vi verkligen agerar göra det med största möjliga beslutsamhet. Minns amerikanske president Theodore Roosevelts råd: ”speak softly, and carry a big stick.”
Idag gör väst tvärtom: klagar, pekar finger, kräver, fördömer i stora bokstäver – men gör absolut ingenting eftersom de flesta västländer inte längre har något militärt försvar som kan sätta kraft bakom orden.
Om väst inte vill fortsätta vara clowner på världsscenen bör vi nog ändra strategi.

Rulla till toppen