Myten om Putins styrka

Från Syrien till demokratiska partiets högkvarter i USA skapar Ryssland turbulens. Landet skrämmer upp sina grannar och väcker anstöt med sitt aggressiva uppträdande. Det låter ungefär som när Sovjetunionen höjde rösten runt 1980, men kom ihåg att Sovjet bröt ihop mindre än tio år senare, skriver säkerhetspolitiske experten George Friedman i The Myth of Putin:

Ryssland är ett enormt svagt land som Putin desperat försöker framställa som långt mäktigare än det är. Han gör ett extremt bra jobb i att skapa en sådan illusion. Det finns ett talesätt som säger att perception är verkligheten. Det är struntprat (…) Perception kan köpa tid och tid kan ibland förändra verkligheten. Men ofta är allt perception åstadkommer en uppskjutning på det oundvikliga, och enligt min mening är just det aktuellt i fallet med Ryssland.

Friedman menar att Ryssland idag lider av samma grundläggande problem som på 1980-talet: ekonomisk instabilitet.

Rysslands fundamentala problem är ekonomiskt. Energimarknaden står för en stor del av rysk statsbudget och energipriserna har fallit sedan 2014. I ett samhälle som fortfarande formas från centrum innebär en budgetkris på federal nivå en svår utmaning. Ryssland har varit i djup recession i mer än två år. Enligt ryska finansdepartementet kommer regeringens reserver, som i september 2014 uppgick till nära 92 miljarder dollar, att vara tömda i slutet av 2017.

Putin gjorde när han kom till makten två ting. Han använde oljeintäkter för att skapa höjd välfärd och han skapade bilden av att Ryssland är en makt att räkna med i den stora världen. Han återskapade därmed patriotismen som förfallit i cynism och brist på framtidstro under Boris Jeltsin.
Ryssar tål fattigdom i högre utsträckning än andra, men det finns ett viktigt krav för att ryssarna inte ska göra uppror. Det är att deras lidande sker för att rädda landet, skriver Friedman. Man trodde att Stalin brydde sig om folket. Putin har skapat samma känsla och att han kan vinna framtiden.
I takt med bakslagen (utöver ekonomin också att Ukraina lämnat rysk intressesfär) ökar behoven av att stå upp mot USA för att dölja Rysslands svaghet. Agerandet i Syrien är också ett resultat av denna inrikespolitiska taktik. Ryssland är i Syrien enbart för att framstå som starkt och mäktigt.
Omvärldens oro inför Putins utspel blir i Ryssland bekräftelse på att landet är en stor och viktig aktör. I själva verket är Ryssland idag svagare än under Sovjetunionens sista tid, menar Friedman. Putin spelar sina svaga kort briljant.

Rulla till toppen