‘Inte invandringen utan vänstern bakom ökat våld’

Tafsande, ofredande och värre har blivit aktuellt efter gruppövergrepp mot kvinnor bland annat under musikfestivaler. Detta har skett samtidigt som antalet nyanlända unga män slagit alla rekord. Finns ett samband? Eftersom myndigheter mörkar all känslig statistik har vi inga rejäla fakta att gå på.
En annan orsak än utländska kulturer tas upp av statsvetaren Johan Wennström i gästkrönika i Svenska Dagbladet. Våldet har nämligen ökat i västvärlden från slutet av 1960-talet. På några få år vändes flera decennier lång nedgång i våldsbrottsligheten i USA, och i Europa ökade våldet till nivåer som då inte hade upplevts på ett århundrade.
Amerikanske psykologen Steven Pinker menar att våldet mer har med vänstervågen att göra, den som vill bryta sönder alla gamla normer. Wennström skriver:

Pinker (…) menar att våldets ökning [har] kulturella orsaker. Han anser att det går att dra ett kausalt samband mellan den kraftiga ökningen av mord, våldtäkt, misshandel, rån och stölder, och 1960-talets vildsinta ”motkultur”.
I stället för gamla dygder som återhållsamhet och artighet, firade tongivande kulturella ikoner, rockband och filmer på 1960-talet alla uttryck som fanns för gränslöshet, utanförskap och psykisk sjukdom. Äktenskapet och familjen, som civiliserat så många unga män, utmålades som förljugna institutioner och som hämskor på den personliga friheten.
Enligt Pinker gled detta hat mot den borgerliga kulturen sömlöst över i först en romantisering, och sedan ett förverkligande, av våld. Vänstertänkare beskrev brottslingar som rebeller. (…) Rättssystemet tog intryck av tidsstämningarna, och förde in bilden av gärningsmän som offer i straffskalorna.
Lärdomen är att normer, och hur samhällets elit pratar om brottslighet, verkligen har en betydelse för hur våld uppstår. Det måste tas med i beräkningen både i förståelsen av gruppövergreppen mot kvinnor, och i strategierna för att stävja dem.

Ja, självklart ska alla, oberoende av kulturell bakgrund, följa de regler som gäller i exempelvis Sverige. Den dolda beundran inför våldet som många på vänsterkanten har, måste utmanas oavsett vilka grupper som är överrepresenterade när det gäller kriminalitet.
Ibland kan det vara så att invandring tydliggör problem, men att de grundläggande orsakerna finns att söka på hemmaplan. Att moralfilosofiska perspektivet i svensk debatt, i myndigheter, på universitet, i domstolar, så länge dominerats av värdenihilism där man inte ser kriminalitetens destruktiva kraft på gemenskapen måste åtgärdas. Paradoxalt blir det mer angeläget att bryta vänsterradikalismens dominans, desto fler nyanlända som ankommit.
Man kan säga att vänsterradikalismen äter sig själv. Ju fler nyanlända, desto större kommer opinionen för hårdare syn på brottsligheten att bli.
Se där några strategiska aspekter för många att fundera på.

Rulla till toppen