Benåda inte Edward Snowden

Såg filmen Snowden på bio ikväll. Regissören Oliver Stone övertygar inte. Håller med kritiker som kallar filmen ”tandlös”, ”blek” och ”inställsam”.
Verklighetens Edward Snowden ställer oss inför ett antal allvarliga frågor där olika värderingar står emot varandra: privat integritet mot säkerhet och förebyggande av terrorattacker.
Så som datakille kom Edward Snowden i ett sorts snabbspår rakt in i hjärtat av amerikanska underrättelsetjänsten och fick informationer som han varken var tränad att hantera eller utbildad att förstå. Han blev upprörd över den information som staten samlade in.
Men han slog inte larm genom de kanaler som finns i en demokrati, det vill säga rättsväsendet eller de folkvalda politiker som övervakar underrättelsetjänsten. Istället läckte han hemligt material till medierna och därigenom till västvärldens fiender och konkurrenter. Däremot läckte han ingen känslig data om Ryssland eller Kina, trots att han enligt filmen arbetade med att kontra hackattacker därifrån. Filmen blir ologisk när man ena stunden talar om just diktaturers ständiga försök bryta sig in i västvärldens datasystem, men samtidigt dömer ut västvärldens försvar mot sådana angrepp som omoraliska och olagliga.
Om Snowden endast läckt sådant som skulle kunna vara olaglig övervakning av civilpersoners kontaktmönster hade han kunnat betraktas som ”visselblåsare”, men han offentliggjorde även sådant som var helt laglig spionverksamhet, till stor skada för USA. I dessa delarna glider han över och bli ”förrädare” som hjälper främmande makter.
Därför har Washington Post rätt när man inte ställer upp på kampanjen om att Snowden ska benådas. I en ledare skriver tidningen, No pardon for Edward Snowden:

Komplikationen är att Snowden stal och läckte information om NSA:s utländska internetbevakningsprogram PRISM, som dels var lagligt och dels inte var något hot mot privata integriteten. Och värre, mycket värre, är att han läckte detaljer om helt försvarbara internationella underrättelseoperationer, så som samarbetet med [svenska FRA] om spaning mot Ryssland samt operationer riktade mot Usama Bin Ladens närstående liksom mot Kina.
Ingen amerikan har lidit skada till följd av NSA:s metadataprogram inom telefoni som Snowden avslöjat. Däremot har hans offentliggörande om NSA:s internationella operationer stört lagligt underrättelsearbete och orsakat omfattande skada för USA:s nationella säkerhet enligt en partssammansatt rapport från Kongressens underrättelseutskott. Vilka högre syften tjänade dessa läckor?

Det är ingen slump att Snowden fått uppehållstillstånd av Vladimir Putin. Snowden har givit Ryssland ovärderlig information om amerikanskt underrättelsearbete. I dessa avseenden är Snowden en spion som borde ställas inför rätta. Han står inte över lagen bara därför att han också avslöjat sådant som kan vara mer tveksamt.
Både när det gäller Snowden och Wikileaks har den demokratiska västvärlden varit måltavla och fått hemligheter röjda, medan diktaturer som Ryssland, Kina och Iran inte skadats av dessa självutnämnda hjältar. Varför?

Rulla till toppen