Personligt om Donald

Nattens största överraskning vid republikanska konventet var hur skicklig presidentkandidatens äldste son var som talare. Donald Trump Jr gav ett personligt porträtt av sin far och lyckades beskriva honom som människa utöver den starkt konfrontativa framtoningen som dominerar offentligheten.
För oss i Sverige framstår det som något sliskigt när politiker drar upp sina barn på scenen, men i Amerika betraktas politiska kandidater inte bara utifrån deras politiska program utan i lika hög grad utifrån deras personliga karaktär, deras moral och ledaregenskaper. Och familjen runt en kandidat säger något om dennes personliga kvaliteter. Särskilt för en kontroversiell kandidat som Donald Trump är det viktigt att kunna visa att han inte bara lyckats uppfostra sina barn utan att de håller av honom i vuxen ålder.
Och visst måste jag erkänna att det är ett speciellt kvalitetsmått på personliga egenskaper att en politiker har sina närmaste med sig. Kandidater vars vuxna barn tagit avstånd från sina föräldrar får mycket svårt at bli valda till höga ämbeten i USA. Politik är helt enkelt inte bara ideologi, utan i hög grad personlig karaktär.
Och för en gång skull hittar jag i svensk media ett referat om republikanerna som är värd att länka till, Trump Jr levererade ett effektivt tal, av Mats Larsson i Expressen, som återger sonens budskap om fadern:

– Jag vet att när folk säger att något inte kan göras, så är det en garanti för att han får saker gjorda. jag vet att när någon säger att det är omöjligt, så triggar det igång honom. Precis som de sagt att det inte gick att lyckas i fastighetsbranschen på Manhattan, men han gav staden en ny skyline.
Han utmålade också en bild av Donald Trump som en person som slåss för vanligt folk och som umgicks med byggarbetare, i stället för att gömma sig bakom ett stort skrivbord.
– Han spenderade sin karriär med vanliga amerikaner. Han hängde med byggarbetarna och hällde ut betong. Han lyssnade på dem och värderade deras åsikter, lika mycket som killarna från Harvard.
Även han och hans syskon uppfostrades så, sa Donald Jr. Han kände sig lika bekant i en grävskopa som i en personbil. Det är också i den amerikanska arbetarklassen som Donald Trump har funnit mycket av sitt stöd.

Där Donald Trumps fru misslyckades igår, lyckades hans barn i natt.

Rulla till toppen