Skolkommissionen bagatelliserar disciplinkaoset

Idag överlämnades en delrapport om skolans problem till regeringen. Så som jag ser det finns ett problem som överskuggar allt annat, precis allt annat, i skolan. Och det är att skolan saknar disciplin. Vad säger då denna rapport från skoletablissemanget om detta?
Jag sökte igenom delrapporten Samling för skolan (pdf) efter ordet “disciplin”. Det nämns i fyra (4) meningar i den 200 sidor långa rapporten. Och då inlindat i formuleringar som tonar ner problemen:

Disciplinproblemen i svensk skola ska inte överdrivas men får inte heller negligeras.

Samtidigt konstaterar man:

Enligt PISA uppvisar Sverige sämre förhållanden än OECD-genomsnittet när det gäller sen ankomst, skolk, dålig ordning under lektionerna och tidsspillan på grund av detta. I Skolverkets attitydundersökning 2012 anger fler äldre elever (årskurs 7–9 och gymnasieskolan) än 2009 att de störs på lektionerna av andra elever eller av hög ljudnivå. Undersökningen visar också att (…) drygt var tionde elev är rädd för andra elever på skolan.

Kan dessa problem överdrivas? Hur i hela världen ska elever kunna lära sig något om de ständigt är rädda att bli slagna, hånade, förnedrade under skoltiden?! Eller om mobiltelefoner ringer och det stökas och bråkas i klassrummet?
Rapporten kommer inte med några egna förslag, utan vill att “utvärdering” av skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder ska initieras. Vad rapporten däremot är noga med, är att säga att elevinflytandet över skolan måste öka. Det hänger inte ihop. Ska de skräniga och våldsamma eleverna avgöra hur disciplinen ska se ut?
Det som kallas elevinflytande är ett indirekt och fegt sätt för vuxenvärlden att låta bli att ta sitt ansvar. Skolkommissionens rapport är ett exempel på hur vuxenvärlden moraliskt har kapitulerat.
Självklart ska disciplinregler utformas av vuxenvärlden, inte av elever. Och de måste backas upp hela vägen från partiledare och ministrar över myndigheter och skolledningar till lärarna och andra vuxna. Utan en sådan moralisk uppryckning spelar det ingen roll vad man gör med skolan, då kommer analfabetism åter bli utbredd i detta land.

Rulla till toppen