Svenska staten närmar sig sammanbrott

Allt fler av statens regelverk sätts ur spel. Försäkringskassan är en av terrorismens största finansiärer. Polisen tappar greppet om allt fler bostadsområden som istället styrs av kriminella. Personalflykten från socialtjänsten är enorm. Elevernas kunskapsnivå sjunker som en sten. Försvaret kan inte försvara landet ens i en vecka. Trots politiskt tjat om nya jobb och bostäder händer knappt något. Fortsätter utvecklingen är snart statsmakten helt oförmögen att lösa några uppgifter. Vi går mot anarki.
Staten måste göra comeback” är därför budskapet i senaste Axess där PJ Anders Linder samtalar med Expressenredaktören Anna Dahlberg. Det var också temat för lunchseminarium hos Axess i fredags.

Linder: Försvar och polis är de klassiska exemplen på statliga kärnverksamheter, men det finns förstås fler. Hur staten organiserar sig, till exempel, men också sådant som medborgarskap, gränskontroll och vem som får vistas i riket. Tycker du att migrationsfrågan är besläktad med kärnstaten?
Dahlberg: Absolut, och den statliga reträtten syns mycket tydligt även här. Det har inte funnits någon känsla för att kontrollen av gränserna är en grundläggande uppgift för en stat. Tiotusentals svenska pass är i omlopp. Under en lång period i höstas var det fritt fram att komma in i Sverige varifrån som helst i världen utan någon som helst kontroll. Vi har ett system för arbetskraftsinvandring som gör det möjligt att skapa privata invandrarverk och mot betalning ta hit dem man önskar. Även flyktingmottagandet har präglats väldigt mycket av låt gå-anda. Andra länder har geografiska fördelningsnycklar men i Sverige får asylsökande bosätta sig var de vill från dag ett. I Sverige har både vänster och höger tyckt att nationalstatens existens är närmast irrelevant och att den ska vara underordnad principerna om global fri rörlighet. Migrationspolitiken har varit minst lika avgörande för uppluckringen av staten som behandlingen av försvaret och Polisen.

Som jag ser det har staten lagt sig i alldeles för mycket, och därför hanterar staten nu alla uppgifter på ett uselt vis.
Så visst håller jag med om att staten måste stärkas, men bara på de kärnområden där staten ska vara stark: lag och ordning, säkerhet och infrastruktur. För att kunna vara stark här måste staten samtidigt avveckla mängder med myndigheter, regler och byråkrati på alla andra områden.
Ett exempel är bostadsbyggandet. Det hindras därför att staten detaljstyr för mycket. Här ska staten dra sig tillbaka. Ett näraliggande område, markpolitiken, är också övertung med regler om till exempel strandskydd. Hundratals statliga tjänstemän ägnar sig åt att trakassera fritidshusägare med förbud mot att fälla enstaka träd 300 meter från stranden. Avskeda dem alla! Avskaffa strandskyddet. Lägg ner byråkrati som mer är förföljelse av medborgare än upprätthållande av några som helst värden.
Men de etablerade partierna gör ingenting annat än försvarar dess statliga byråkratier, som förstör livet för deras egna väljare. Detta istället för att se till att polis, domstolar, försvar och infrastruktur fungerar.
Vi lever i en uppochnedvänd värld. Jag tror det krävs nya partier vid makten för att vända utvecklingen. De gamla verkar hopplöst sammanväxta med den grandiosa men totalt ineffektiva statsbyråkratin.

Rulla till toppen