Integrationen sämre än politiker säger

Dagens Industri kryper till korset efter att ha använt den mycket spridda uppgiften att hälften av invandrare är i arbete efter åtta år. DI medger efter läsares påpekande att detta inte är sant. Det är mycket sämre. PM Nilsson skriver i Integrationen mer akut än vad vi trodde:

Det går lätt troll i siffror (…) arbetsmarknadsläget är värre än vad Di, Svenskt Näringsliv och de flesta politiska partier brukar ange. (…)
Kategorierna helårsanställd och företagare, det vill säga personer som i huvudsak försörjer sig själva, utgör 69 procent av den totala befolkningen mellan 20 och 64 år. Samma kategorier bland flyktingar och flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter åtta år i Sverige och 34 procent efter 15 år.
Det är alarmerande siffror. De är därtill från 2013, det vill säga mäter en period då flyktinginvandringen till Sverige var ganska liten.

Ja, siffran över invandrare som försörjer sig själva någon gång överhuvudtaget i Sverige kommer att sjunka. Varje nyanländ är i hög grad lika med ny bidragstagare. På livstid.
Frågan är varför vi i Sverige ska ge bort vår välfärd istället för att trygga välfärden för dem som byggt upp den.

Rulla till toppen