Så minns jag Karin Söder

Att värmländska lärarinnan Karin Söder (1928-2015) var Sveriges första kvinnliga partiledare och utrikesminister lyfts fram i efterorden om henne när hon nu gått bort vid 87 års ålder.
Jag minns henne framför allt som Thorbjörn Fälldins vice partiordförande. När vi från ungdomsförbundet framförde kritik mot partiledningen var det alltid Karin Söder som försvarade Fälldin internt. Det visade för mig hur viktigt det är för stora ledare att ha en vice som kan ta mycket av smällarna och fungera som stötdämpare. Många retade sig på hennes lojalitet, men Fälldin belönade henne genom sitt sätt att avgå (med dunder och brak), vilket gjorde det omöjligt för partiet att välja någon annan än Karin Söder som ny partiledare.
Fälldin låg alltså bakom både hennes upphöjelse till utrikesminister och till partiledare. Det säger något också om honom.
Jag åkte häst och vagn med Söder sensommaren 1986 på väg till centerarrangemang vid Saltholmen i Göteborgs kustband. Det minnet är för mig en illustration på att hennes största insats var att samla partiet efter Fälldins dramatiska avgång 1985. Hon lyckades rida ut interna motsättningar och skapa god stämning bara genom att vara den genuina person hon var.
Till Expressen säger den politiske motståndaren, förre statsministern Ingvar Carlsson (S):

– Hon var en av de på den andra sidan blockgränsen som jag uppskattade och respekterade bäst. Genom sina kunskaper och sitt engagemang skapade hon respekt och uppskattning i alla politiska läger.

Politiken behöver också socialt begåvade personer som kan få de mer stridslystna att sänka sköldarna och samtala respektfullt med varandra. Vi har, eller jag har, lättare att uppskatta dem som tar strid, vrider utvecklingen i ny riktning och sätter tydliga historiska avtryck. Men man är oärlig om man inte erkänner dem som, likt Karin Söder, bakom kulisserna bereder marken för skeendet som andra blir symboler för. Utan dessa personer, som utgör något sorts kitt som skapar rätt stämning och miljö i maktens rum och korridorer, skulle många stora och viktiga beslut inte blivit fattade.

Rulla till toppen