Opinionsmätningar underskattar Donald Trump

En studie visar att Donald Trump får högre stöd i opinionsmätningar där väljare får vara anonyma än i mätningar som utförs via telefon, rapporterar Los Angeles Times i Polls may actually underestimate Trump’s support, study finds.
Eftersom flertalet mätningar sker per telefon betyder det att Donald Trump kan ha större stöd än vad dessa mätningar visar.

— Det är vår tolkning att många mätningar underrapporterar stödet för Trump, säger Kyle Dropp vid Morning Consult till tidningen.

Samtidigt säger fler och fler kända röster att de tror att Donald Trump kan vinna. Juristen, författaren och konservativa ikonen Phyllis Schlafly, 91, säger att hon uppfattar Trump som Amerikas sista hopp. Radioprataren Hugh Hewitt sa i söndagens “Meet the press” att Donald Trump kan besegra Hillary Clinton.
Men andra är fortsatt skeptiska. Republikanske debattören och redaktören för Atlantic, David Frum, ställer kluriga frågor i The Great Republican Revolt:

Vad händer när eliternas följare drar tillbaka sitt stöd? Inträder självrannsakan? Eller flyr man in i förnekelse? Förändrar sig eliten eller försöker den förhindra förändring? Antar den utmaningen att söka nya svar eller driver man sina gamla dogmer ännu hårdare?

Han har inga svar, och ser svagheter i alla alternativ till Donald Trump, som Frum inte vill se som partiets kandidat. Men de frågor Frum lyfter fram är aktuella också för Sverige och Europa: hur ska etablissemangen agera för att inte bli totalt marginaliserade och förlora all makt i framtiden?

Rulla till toppen