Krig i Europa? Putin vill avslöja västs svaghet

Den ryska närvaron på Krimhalvön i Ukraina har förstärkts, samtidigt som Ukrainas nya regering beslutat om total mobilisering. Ukraina har också begärt hjälp från Nato, EU och USA.
Än så länge har väst inte svarat överhuvudtaget på den ryska aggressionen. Daily Telegraph menar att Vladimir Putins avsikt är att avslöja hur impotent Nato och väst är, Putin’s Crimea aim is to make the West look weak:

Detta är en tragedi för Ukraina och för Nato inte därför att man är överraskad utan därför att Nato har förväntat det under lång tid och ändå är oförmögen att agera. Detta är den salami-taktik som brittiska satirserien ”Yes, prime minister” skämtade om för flera årtionden sedan. Bit för bit har Ryssland invaderat Ukraina och försvagat Nato, den allians som bevarat freden i Europa i snart 70 år.
Det är en operation ur KGB:s lärobok: provokatörer, följt av självorganiserad militärmilis, sedan rysk militärt ”skydd” för rysktalande. Taktiken har använts effektivt under hela Sovjetepoken för att åstadkomma kommunistiska kupper i grannländerna…
På samma sätt som Georgien är Ukraina inte en del av Nato … Ryssland vill förhindra västligt inflytande och försvara sina militära intressen i Svarta havet. Efter tillbakadragandet från Afghanistan har frågor rests om Natos framtid.

Medan väst avrustar sin militära kapacitet rustar Ryssland och Kina sig till tänderna. Att detta inte skulle få någon betydelse är höjden av naivitet. Om väst fortsätter avrusta kommer vi inte att kunna försvara våra värderingar om frihet och rättvisa.
Mao Zedong sa en sanning som är värd att återge: ”Varje land har en armé — sin egen eller någon annans.”
När ska Europas politiska etablissemang inse det?

Rulla till toppen