Skolk och sen ankomst istället för lärande

Sverige fördummas i snabb takt. Svenska elevers kunskaper rasar enligt den internationella kunskapsmätningen PISA 2012.

— Mätningen avser elever i årskurs 9 i mars 2012 vilket är den sista årskull som genomgick alla nio åren med de gamla läroplanerna, de gamla kursplanerna och det gamla betygssystemet, påpekar utbildningsminister Jan Björklund (FP).

En orsak till sämre kunskaper i läsförståelse, naturvetenskap och matematik är att elever skolkar mer än i något annat land. Och i inget annat land kommer så många elever försent.
Det är väl självklart att man inte lär sig något om man inte bryr sig om att vara i skolan. Som jag ser det innebär den totala avsaknaden av disciplin att statusen på kunskap i nya generationer försvinner.

— De länder som ligger i topp i PISA … har alla tidiga betyg, mer traditionell katederundervisning och hög akademisk status och höga löner i läraryrket. De har många av de inslag som Sverige hade förr och som jag tror att vi måste återinföra, säger Björklund.

Detta med att återinföra disciplin tror jag kommer att bli extremt svårt. Få vuxna står för något längre. Allra minst politiker. De lärare som försökt ta sitt uppdrag på allvar har sparkats eftersom de anses vara elaka svin som kräver att elever ska sitta still och inte tala i telefon under lektionstid.
Skolan är bara en spegelbild av det kravlösa samhällsklimat som gäller generellt. Om inga krav får ställas och de som försöker agera blir straffade, är fördumning den naturliga utvecklingen.

Rulla till toppen