Oppositionen jävlas med Sverige som insats

Oppositionspartierna har redan försökt stoppa regeringens förslag till sänkt statlig skatt för en miljon löntagare. Men efter ett rejält magplask misslyckades man eftersom man inte fick sina riksdagsledamöter att vara på plats och rösta ner regeringen.
Nu tänker man försöka igen. Bakom ett nytt utskottsinitiativ står Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De fyra avser att inte bara köra över regeringen utan också krossa de budgetregler som riksdagen beslutade om — i stor enighet — för 20 år sedan.
Talmannen Per Westerberg (M) skulle kunna hävda att förslaget strider mot riksdagens budgetregler, men han måste föra frågan vidare till konstitutionsutskottet. Och där har de fyra partierna majoritet. Därför borde talmannen låta bli — låt oppositionen visa upp sina primitiva impulser på egen hand.
DN.se kommenterar:

Frågan är om regeringspartierna vill jävlas tillbaka. Det skulle vara farligt eftersom de inte framstår som seriösa och ansvarstagande.

Samtidigt som DN anlägger oppositionens perspektiv, avslöjar man ändå vem det är som kommer att förlora: oppositionen agerar oseriöst och föga ansvarstagande.
Alliansen bör, inte minst i valrörelsen, beskriva vad som blir konsekvensen av de fyra partiernas agerande: Sveriges förtroende i omvärlden sjunker när det inte längre råder enighet om budgetprocessen som innebär att även en minoritetsregering kan agera ekonomiskt kraftfullt. Sveriges ekonomi hotas om omvärlden inte längre kan lita på att regeringen kan bibehålla stabilitet.
När Socialdemokraterna på detta sätt bryter enigheten om budgetprocessen visar de att de inte är regeringsdugliga. Prestige går före landets bästa.
Dessutom sätter S fällben för sig själv eftersom man kan komma att leda en minoritetsregering efter valet nästa år. Då kommer man mer än någonsin att behöva de budgetregler man nu skjuter i sank.
Enligt min mening demonstrerar Socialdemokraterna inte bara att man är regeringsodugliga utan rent ut sagt korkade.

Rulla till toppen