Under Obama upplever al-Qaida pånyttfödelse

När president George W Bush lämnade Vita huset var terrornätverket al-Qaida försvagat och hade förlorat stödet bland muslimer, enligt experter som återgavs här i bloggen.
Men nu har USA och andra västländer stängt sina ambassader i ett 20-tal muslimska länder och avråder folk att åka dit av rädsla för ett större terrordåd. Terroristerna kan vara på väg att återta initiativet. Med stort självförtroende proklamerar al-Qaidaledaren Ayman al-Zawahiri att han beordrat nya attacker, rapporterar Washington Post i Zawahiri is said to have ordered terrorist attack.
Detta faktum innebär att kritik nu börjar riktas mot president Obama som oupphörligen sagt att al-Qaida är så gott som besegrat. CNS rapporterar i Obama Has Touted Al Qaeda’s Demise 32 Times since Benghazi Attack (ung: Obama har försökt pracka på folk al-Qaidas upplösning 32 gånger sedan förra sommaren):

— Nya skyskrapor reser sig i New Yorks silhuett, al-Qaida är på väg att besegras och bin Ladin är död, sa Obama 12 september 2012.

Detta mantra har Obama använt sedan valkampanjen 2012, som om läget idag vore detsamma som under Bush. Så är det inte. Tidskriften Foreign Policy rapporterar, ‘Defeated’ al Qaeda Experiencing a ‘Renaissance’ (ung: “Besegrat” al-Qaida upplever en “renässans”):

Är al-Qaida besegrat? Eller starkare än någonsin? … Wall Street Journal skrev i måndags att “Medan al-Qaidas centrala ledarskap må ha försvagats har resterande delar av nätverket förbytt skepnad till små enheter som blivit osynliga, vilket har gjort hotet svårare att förutse och spåra”. Daily Telegraph beskriver att al-Qaida “nu upplever något av en renässans” och utgör en varningssignal.

I natt sa Charles Krauthammer i Fox News (video) att vi nu ser resultatet av Obamas vilja att avsluta kriget mot terrorismen:

— Obama sa under valkampanjen att al-Qaida var slut och han sa det så sent som häromveckan. Han menar att detta krig måste ta slut. [Men] nu stänger han 19 ambassader. Vad är detta om inte ett land i krig?

De islamistiska extremisterna är inte längre rädda för USA. Nu hänger det kanske på underrättelsetjänsterna om man ska kunna stoppa angrepp, exempelvis med flytande sprängämnen, som ABC News rapporterar om i Officials Fear ‘Ingenious’ Liquid Explosive. Väst är med Obama på defensiven och låter extremisterna bestämma var gränsen för människors frihet går. Extremisternas mål är att avskaffa den frihet som västvärlden står för. Frågan är om vi ska underkasta oss detta eller stå upp för våra värderingar.

Rulla till toppen