Vattenfall är också en S-skandal

Nu tar Mikael Damberg (S) till brösttoner om statens totala fiasko beträffande Vattenfall. I SvD Brännpunkt ropar han: Ett politiskt ansvar måste kunna utkrävas!
Så sant. Men ansvaret för statens dåraktiga affärer i Vattenfall är ingalunda, så som Damberg försöker påskina, enbart en fråga för den borgerliga regeringen. Vattenfalls idioti stannar inte vid nederländska Nuon, som kostat skattebetalarna 45 miljarder i förluster så här långt. Dagens Industri påpekar att Vattenfall under förre VD:n Lars G Josefsson gjort en mängd andra synnerligen inkompetenta investeringar, Vattenfalls monumentala fiaskon:

Det är inte bara dyra företagsköp som ­ligger bakom Vattenfalls rekordförluster. Med nedskrivningar på uppemot 9 miljarder kronor är bygget av två nya jättekraftverk för över 40 miljarder kronor monumentala fiaskon – redan innan de knappt ens har börjat användas. [D]ärmed har tillgångar på nästan 70 miljarder kronor i svenska folkets största gemensamägda bolag gått upp i rök genom nedskrivningar efter misslyckade affärer.

Även om regeringen Reinfeldt har ansvar som ägare, är det verkställande direktören som är ansvarig för ledning och planering. Lars G Josefsson tillsattes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson.
Mikael Damberg har alltså ingen anledning att företräda oss förorättade skattebetalare. Hans parti är i högsta grad medskyldig till miljardrullningen från Vattenfall och ska sitta på de anklagades bänk.
Grundproblemet är, oavsett partifärg på regeringen, att politiker är odugliga som ägare av företag som agerar på marknaderna. Det är som en läsare skriver i kommentarfältet i SvD:

Risktagandet blir större i ett statligt Vattenfall med skattebetalarna i ryggen.

Lars G Josefsson spelade roulett med skattemiljarderna och politikerna var inte kompetenta nog att sätta stopp för honom innan det var för sent.

Rulla till toppen